<

Sector El Pic

22 min

>

 x

*Aquest Sector es el que li dona forma de prominent pic de roca a la paret. Està situat a la part alta, esquerra del Sector Principal. S'accedeix per una canal existent a l'esquerra del Sector Principal, i es visible ràpidament.