Escalar a l'Alcoià i Comtat

 

 

L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori)

Situació Zona

L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori)

Dades GPS

Sector Hortet del Pobre  I

Sector Hortet del Pobre  II

Sector Hortet del Pobre  III

Sector Hortet del Pobre IV

Sector Hortet del Pobre  V

Sector Hortet del Pobre  VI

L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori)

Sectors Zona

L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori)

Vistes dels Sectors

Waypoints situació  Sectors :

Sector Principal  ()

Dissenyat: Àlex Mora

treparalcoiaicomtat@gmail.com