Nom Grau Seg. Segurs Alçada R Material Material Necessari 1►Agulla Normal 50 mL1 3+ 35 mL2 15 m2Agulla Est5+ 45 m7Calen 7 ExpressParaboltCal joc de Friend7Calen 7 Express7Calen 7 Express10Calen 10 ExpressParaboltCal joc de Friend